De nieuwe MAN Truck Generatie is er

MAN TG range2020 73

MAN Truck & Bus introduceert voor het eerst in twintig jaar een volledig nieuw ontwikkelde generatie vrachtwagens, die conse-quent inspeelt op de veranderende vereisten van de transport-sector en nieuwe normen vestigt voor – onder meer – rijhulp-systemen, bestuurdersoriëntatie en digitale netwerking. Zo be-vestigt de nieuwe generatie vrachtwagens het feit dat MAN Truck & Bus evolueert van een vrachtwagenconstructeur naar een leverancier van intelligente en duurzame transportoplossin-gen. Met een brandstofbesparing van 8 procent dringt de nieu-we generatie vrachtwagens ook de CO2-uitstoot sterk terug. Het nieuw ontwikkelde afslagsysteem helpt ernstige ongevallen in het stadsverkeer te voorkomen, en dat vier jaar voor het sys-teem wettelijk verplicht wordt. De rijstrookassistent waarschuwt de bestuurder voor voertuigen op de aanpalende rijstroken. De klanten en bestuurders werden van bij het begin betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe generatie vrachtwagens, zodat hun vereisten consequent konden worden geïntegreerd in de nieuwe voertuigen.